Products

AERO-THERM® Exterier

Forma e materialit: Përzierje me bazë uji
Funksioni: Reflektues dhe izolues nxehtësie izolues
Përbërësit: Mbushës, dispersivë dhe lëndë shtesë
Shtresa aplikuese: 0.8 – 1 mm
Koha minimale e qëndrueshmërisë: 15 vjet, me kusht që të respektohen kushtet e aplikimit

Aero-Therm për muret e jashtëme®
AERO-THERM® për muret e jashtëme është një
material i veshjes “termoak v” dhe
termoizolues, i aplikuar në sipërfaqet e jashtme
të një strukture ndër mi, për të reflektuar
rreza min diellor dhe nxehtësinë sekondare
larg strukturës, për të kufizuar mbinxehjen dhe
nëse instalohet, zvogëlojë ndërtesat e
brendshme përdorimi i energjisë së sistemit
ohës.

Karakteris kat specifike: AERO-THERM® për
muret e jashtëme krijon një shtresë kompakte
dhe fleksibël me trashësi 1 mm në sipërfaqet e
jashtme të strukturave. AERO-THERM® për
muret e jashtëme është rezistent ndaj UV,
hidrofobik dhe i përshkueshëm nga avujt.


Udhëzimet e aplikimit
AERO-THERM® për muret e jashtëme kërkon
një sipërfaqe kohezive, pa yndyra, pluhur,
papastër dhe pa myk.
AERO-THERM® për muret e jashtëme nuk
mund të aplikohet në sipërfaqe me lagësh të
përhershme të shkaktuara nga lagësh a e lartë
e murit ose nga ulluqet e dëmtuara ose nga
hidroizolimi.

Mbulimi
1 litër AERO-THERM® për muret e jashtëme do
të mbulojë një sipërfaqe të sheshtë 1.0m². Kur
aplikoni duke përdorur një sistem spërkatjeje, do
të kemi një ulje në zonën e mbulimit prej 10%, e
cila humbet në aparatet e spërkatjes.

AERO-THERM®

AERO-THERM® is a coating putty, which can be applied to peripheral surfaces of walls, ceilings...

AERO-THERM® floor

AERO-THERM® prevents cooling of the floor and lowers thermal receptivity...

AERO-THERM® Industry

AERO-THERM® industry properties have positive influency on energy...