Products

AERO-THERM® Floor

INFORMACIONE TEKNIKE BAZË
Forma e materialit: Masë ngjitëse e tretshme në ujë
Funksioni: Termoaktiv, mbrojtës nxehtësie
Përbërja: Lëndë mbushëse, dispersione, adi vë
Trashësia e shtresës: 0.8 – 1 mm
Koha minimale e qëndrueshmërisë: 25 vjet në ras n e përpunimit në përputhje me teknologjinë

Aero-Therm mbi dysheme
Bazament për stukimin termoaktiv janë betoni,
dyshemetë anhidride, pllakat e gipsit, pllakat e
zdrukthit etj.

Përgatitja e bazamentit
Bazamenti duhet të jetë i qëndrueshëm, me
a ësi mbajtëse, pa vende të dëmtuara, të cilat
mund të lihen bosh nga shtresa 1 mm dhe
mund të krijonin kondensimin apo depër min
e ngrohtësisë. Nëse bazamen është i dëmtuar
apo poroz, rekomandohet të shtrohet një
shtresë barazuese, por ky barazim të mos
kryhet me anë të stukos termoak ve.
Bazamen n poshtë Aero-Therm forcojeni me
një shtresë ngjitëse (primer). Nëpërmjet kësaj
zvogëlohet a ësia thithëse e sipërfaqes dhe
hedhja e Aero-Therm thjeshtësohet.
Mbi pllakat e zdrukthit dhe dyshemetë e
drunjta Aero-Therm mund të hidhet, nëse
ndërmjet pjesëve të veçanta nuk ka hapësira të
mëdha. Kjo sipërfaqe duhet të jetë e pastruar,
e thatë dhe e qëndrueshme. Ajo duhet të
trajtohet më parë me një shtresë ngjitëse.
Paraprakisht çarjet e mëdha duhet të mbushen
dhe izolohen dhe më pas të hidhet Aero-
Therm.

AERO-THERM® dysheme krijon një shtresë kompakte dhe fleksibël me një trashësi 1mm. Struktura e shtresës krijohet nga shumë mbushje dhe fibër. Falë vetive të AERO-THERM dyshemesë nuk është e nevojshme që të mbrohet nga nje shtresë tjetër si betoni. AERO-THERM Dysheme ofron kosto më të ulëta në shpenzimin e energjisë dhe ndjesia e këmbëve të ftohta zhduket. Nqs ky sistem inkorporohet me ngrohësin e dyshemesë atëherë sistemi i ngrohjes e rrit efiçiencën.

Paketimi: 3l, 5l, 12l, 30l

AERO-THERM®

AERO-THERM® is a coating putty, which can be applied to peripheral surfaces of walls, ceilings...

AERO-THERM® Industry

AERO-THERM® industry properties have positive influency on energy...

AERO-THERM® Exterier

AERO-THERM® Exterier is a new product in the production program of THERMO INDUSTRY company, a.s..