Products

AERO-THERM® Interiors

Forma e materialit: Masë kompakte e tretshme në ujë
Funksioni: Termoaktiv, mbrojtës nga temperatutra
Përbërja: Lëndë mbushëse 3M, aeroxhel, dispersivë, aditivë
Lëndë izoluese: Sfera qelqi 3M, aeroxhel
Trashësia e shtresës: 0,8 – 1,0 mm
Qëndrueshmëria: 25 vjet nëse përdoret sipas udhëzimeve teknologjike

Veçoritë fizike dhe përparësitë

Një sipërfaqe e veshur me material termoaktiv
Aero – Therm ndihmon në qëndrueshmërinë
ndaj ngrohtësisë, falë efek t të përbashkët të
veçorive, si p.sh. a ësia e thithjes së
ngrohtësisë, rreza mit mbrapsht të
ngrohtësisë dhe izolimit të ngrohtësisë.
Nëpërmjet tes mit shumëvjeçar të përdorimit
të sferave mikroskopike të qelqta 3M,
komponentëve bazë të masës thermoak ve,
dhe përpunimit të veçantë të aeroxhelit,
izoluesit më të mirë në botë, shtresa efek ve
termoak ve arrin të jetë më e hollë se 1 mm.
Arsyeja e përdorimit të masës termike
stukuese është të ndikojë në temperaturën e
reflek mit të sipërfaqeve të stukuara (tavanet,
muret e jashtëme) ose kufizimi i lagësh së së
ajrit në kënde dhe vende të tjera, ku
temperatura e sipërfaqes është ulur nën pikën
e vesës.
Masa stukuese termoaktive është një masë e
tretshme në ujë, e cila është e përdorshme
mbi mure, tavane ose dysheme (në ras n e
përdorimit siç duhet ajo mund të vendoset
dhe në shtresa të ndërmjetme). Përparësitë
janë: shtresëzim i thjeshtë dhe i shpejtë,
mbetje minimale, hedhje në të gjithë
sipërfaqen drejtëpërdrejtë mbi sipërfaqe të
përga tura në mënyrë të zakonshme pa
nevojën e konstruksioneve mbajtëse.
Aero – therm mund të shtrohet mbi çdo formë
dhe çdo material.

 
Paketimi: 3l, 5l, 12l, 30l

AERO-THERM® floor

AERO-THERM® prevents cooling of the floor and lowers thermal receptivity...

AERO-THERM® Industry

AERO-THERM® industry properties have positive influency on energy...

AERO-THERM® Exterier

AERO-THERM® Exterier is a new product in the production program of THERMO INDUSTRY company, a.s..