free responsive web page creator

AERO-THERM® Industri

Vetitë eAERO-THERM® Industry kanë influencë pozitive në koston e energjisë së pajisjeve të prodhimit dhe të shërbimeve.


  • ul përdorimin e energjisë elektrike
  • ka një impakt në balastin termik të hapësirës së punës në bazë të OHS
  • ndalon kondensimin e mykut dhe ndryskjen e hekurit të ndërtimit


AERO-THERM® Industri krijon një shtresë kompakte dhe fleksible mbi pajisjet teknologjike. Pajisjet që kanë shtresën AERO-THERM® Industri arrin temperaturën e saj optimale të punës më shpejtë, si dhe e mban atë temperaturë më gjatë dhe ftohet më ngadalë. Nga ana tjetër, limiton penetrimin e nxehtësisë nga jashtë në pajisjet e ftohjes sic janë kamionet me frigorifer ose kontenjerë te ftohtë. AERO-THERM® Industri mund të aplikohet mbi të gjithë sipërfaqen, edhe në sipërfaqe komplekse.


Paketimi: 5l, 12l, 30l

Dokumentacioni teknik (PDF)
Aeroxhel (PDF)
Prospekti (PDF)
Ky produkt nuk gjendet nëpër pika shitjeje. Mund të na kontaktoni.)

NA NDIQNI

ADRESA
Him Kolli
Tiranë, 32/1

CONTACTS
Email: info@recycling.group.com.al
recycling.group@yahoo.com

Celular:
+355665740500
+355675336366

Recycling Group Shpk

  • Distributor i autorizuar për:
  • Shqipëri, Kosovë,
    Maqedoni, Mal i Zi